A Pediatric Bone Mass Scan has Poor Ability to Predict Peak Bone Mass: An 11-Year Prospective Study in 121 Children.

Christian Buttazzoni, Björn Rosengren, Caroline Karlsson, Magnus Dencker, Jan-Åke Nilsson, Magnus Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat