A performance measurement system for change initiatives: An action research study from design to evaluation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A performance measurement system for change initiatives: An action research study from design to evaluation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi