A piece of the Middle East in the north - the Armenian Community of Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)7-24
Antal sidor18
TidskriftHaigazian Armenological Review
Volym41
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Nyckelord

  • armenier
  • Sverige
  • invandring

Citera det här