A pilot study on the relationship between primary-school teachers’ well-being and the acoustics of their classrooms

Suvi Karjalainen, Jonas K. Brännström, Jonas Christensson, Birgitta Sahlén, Viveka Lyberg-åhlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A pilot study on the relationship between primary-school teachers’ well-being and the acoustics of their classrooms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar