A porcine model for acute ischaemic right ventricular dysfunction.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To establish an experimental model for acute ischaemic isolated right ventricular dysfunction and the subsequent haemodynamic changes.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)43-48
TidskriftInteractive Cardiovascular and Thoracic Surgery
Volym18
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A porcine model for acute ischaemic right ventricular dysfunction.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här