A position paper on the management of itch and pain in atopic dermatitis from the International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)/Oriented Patient-Education Network in Dermatology (OPENED) task force

L. Misery, A. Belloni Fortina, M. El Hachem, P. Chernyshov, L. von Kobyletzki, A. Heratizadeh, D. Marcoux, V. Aoki, M. C. Zaniboni, J. F. Stalder, L. F. Eichenfield

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A position paper on the management of itch and pain in atopic dermatitis from the International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)/Oriented Patient-Education Network in Dermatology (OPENED) task force”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap