A Potential Site for Wide-orbit Giant Planet Formation in the IM Lup Disk

Arthur D. Bosman, Johan Appelgren, Edwin A. Bergin, Michiel Lambrechts, Anders Johansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Potential Site for Wide-orbit Giant Planet Formation in the IM Lup Disk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics