A Power-Scalable DCO for Multi-Standard GSM/WCDMA Frequency Synthesizers

Antonio Liscidini, Luca Fanori, Pietro Andreani, Rinaldo Castello

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Power-Scalable DCO for Multi-Standard GSM/WCDMA Frequency Synthesizers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap