A preliminary analysis of the groundwater recharge to the Karoo formations, mid-Zambezi basin, Zimbabwe

F Larsen, R Owen, Torleif Dahlin, P Mangeya, Gerhard Barmen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
404 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A preliminary analysis of the groundwater recharge to the Karoo formations, mid-Zambezi basin, Zimbabwe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap