A preparation technique for quantitative investigation of SPIO-containing solutions and SPIO-labelled cells by MRI

Jörg Pintaske, Gunther Helms, Rüdiger Bantleon, Rainer Kehlbach, Jakub Wiskirchen, Claus D. Claussen, Fritz Schick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
Originalspråktyska
Sidor (från-till)174-180
TidskriftBiomedizinische Technik / Biomedical Engineering
Volym50
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Citera det här