"A Process Theory of Organization, T. Hernes. Oxford University Press, Oxford (2014)"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sökresultat