Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A prospective cohort study identifying radiologic and tumor related factors of importance for breast conserving surgery after neoadjuvant chemotherapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry