A PTAS for minimum vertex dilation triangulation of a simple polygon with a constant number of sources of dilation

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Sammanfattning

  We design a fully polynomial-time approximation scheme for the problem of finding a triangulation of a simple poly-on with a constant number of sources of dilation that achieves the minimum vertex dilation. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)28-34
  TidskriftComputational Geometry
  Volym34
  Nummer1
  DOI
  StatusPublished - 2006

  Bibliografisk information

  Special Issue on the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry 2004

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”A PTAS for minimum vertex dilation triangulation of a simple polygon with a constant number of sources of dilation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här