A qualitative study of women's experiences of home birth in Sweden.

Ingela Sjöblom, Berit Nordström, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

45 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A qualitative study of women's experiences of home birth in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap