A rapid method for selecting suitable animal species for studying pathogen interactions with plasma protein ligands in vivo

Clément Naudin, Ariane Schumski, Outi M H Salo-Ahen, Heiko Herwald, Emanuel Smeds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A rapid method for selecting suitable animal species for studying pathogen interactions with plasma protein ligands in vivo”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar