A real-time assimilation algorithm applied to near-surface ocean wind fields

Anders Malmberg, Jan Holst, Ulla Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A real-time assimilation algorithm applied to near-surface ocean wind fields”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Mark- och miljövetenskap