A Reliabilism Built on Cognitive Convergence: An Emperically Grounded Solution to the Generality Problem

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)241-268
TidskriftEpisteme
Volym10
Nummer3
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här