A report on influences from superfluid turbulence in Der Rufer for percussion quartet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

This report will discuss the influence of research into superfluid turbulence on my composition Der Rufer for percussion quartet. Written for Professor Olaf Tzschoppe, director of the Bremen Percussion Quartet, this work is the first result of a planned long-term collaboration with J.G. Weisend II, a Deputy Head of Accelerator Projects at the European Spallation Source (E.S.S.).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)51-62
Antal sidor11
TidskriftArt and Science
Volym5
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2021 sep. 9

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A report on influences from superfluid turbulence in Der Rufer for percussion quartet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här