A report on influences from superfluid turbulence in Der Rufer for percussion quartet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A report on influences from superfluid turbulence in Der Rufer for percussion quartet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.