A retrospective study: of Octaplex (R) in the treatment of bleeding in patients with haemophilia A complicated by inhibitors

K. Pock, Erik Berntorp, L. Futema, S. Knaub, O. Walter, L. Trawnicek, J. Roemisch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)76-76
TidskriftHaemophilia
Volym16
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här