A review of HVAC solution-sets and energy performace of nearly zero-energy multi-story apartment buildings in Nordic climates by statistical analysis of environmental performance certificates and literature review

Laurence Gibbons, Saqib Javed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A review of HVAC solution-sets and energy performace of nearly zero-energy multi-story apartment buildings in Nordic climates by statistical analysis of environmental performance certificates and literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar