A review of ichthyosaur (Reptilia, Ichthyopterygia) soft tissues with implications for life reconstructions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A review of ichthyosaur (Reptilia, Ichthyopterygia) soft tissues with implications for life reconstructions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap