A review of intercombination lines in beryllium-like ions

Tomas Brage, J Fleming, Roger Hutton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A review of intercombination lines in beryllium-like ions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar