A review on the role of functional limitations on evacuation performance using the International Classification of Functioning, Disability and Health

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A review on the role of functional limitations on evacuation performance using the International Classification of Functioning, Disability and Health”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap