A rheological investigation of the complex formation between hydrophobically modified ethyl (hydroxy ethyl) cellulose and cyclodextrin

L Karlson, Krister Thuresson, Björn Lindman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

52 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A rheological investigation of the complex formation between hydrophobically modified ethyl (hydroxy ethyl) cellulose and cyclodextrin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar