A robust mode of climate variability in the Arctic: The Barents Oscillation

H Chen, Qiong Zhang, Heiner Körnich, Deliang Chen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2856-2861
TidskriftGeophysical Research Letters
Volym40
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2013
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Citera det här