A role of the macrophage in Sjogen's syndrome?

Anders Bredberg, Gunnel Henriksson, A Larsson, Annahita Sallmyr, Rolf Manthorpe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)255-255
TidskriftScandinavian Journal of Rheumatology
Volym32
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här