A Serosurvey of Tick-Borne Encephalitis Virus in Sweden: Different Populations and Geographical Locations

Joel Svensson, Claus B Christiansen, Kristina E M Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Serosurvey of Tick-Borne Encephalitis Virus in Sweden: Different Populations and Geographical Locations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology