A seven-year physical activity intervention for children increased gains in bone mass and muscle strength

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A seven-year physical activity intervention for children increased gains in bone mass and muscle strength”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap