A shoving model for collectivity in hadronic collisions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Antal sidor8
TidskriftarXiv.org
Volym1612
Nummer05132
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här