A simplified oral glucose tolerance test in pregnancy: compliance and results.

Eva Anderberg, Karin Källén, Kerstin Berntorp, Anders Frid, Anders E Åberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A simplified oral glucose tolerance test in pregnancy: compliance and results.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap