A Structured Approach for Treatment of Prolonged Cardiac Arrest Cases in the Coronary Catheterization Laboratory Using Mechanical Chest Compressions

Henrik Wagner, Malin Rundgren, Bjarne Madsen Hardig, Karl B Kern, David Zughaft, Jan Harnek, Matthias Götberg, Göran K Olivecrona

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This article aims at describing a logistic approach for prolonged resuscitation efforts in the cath-lab using mechanical chest compressions (MCC) during simultaneous percutaneous coronary intervention (PCI).
Originalspråkengelska
TidskriftInternational journal of cardiovascular research
Volym02
Utgåva04
DOI
StatusPublished - 2013 jul 28

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A Structured Approach for Treatment of Prolonged Cardiac Arrest Cases in the Coronary Catheterization Laboratory Using Mechanical Chest Compressions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här