A study of the structure and metal tolerance of the soil microbial community six years after cessation of sewage sludge applications

E Witter, P Gong, Erland Bååth, H Marstorp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

71 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A study of the structure and metal tolerance of the soil microbial community six years after cessation of sewage sludge applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar