A Study on Evacuation Behavior in Physical and Virtual Reality Experiments

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Study on Evacuation Behavior in Physical and Virtual Reality Experiments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar