A Study on Evacuation Behavior in Physical and Virtual Reality Experiments

Silvia Arias, Axel Mossberg, Daniel Nilsson, Jonathan Wahlqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat