A survey of spinal collateral actions of feline ventral spinocerebellar tract neurons.

Pierre Geborek, Elisabeth Nilsson, F Bolzoni, E Jankowska

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A survey of spinal collateral actions of feline ventral spinocerebellar tract neurons.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap