A Survey on the Perception of Innovation in a Large Product-focused Software Organization

Johan Linåker, Hussan Munir, Per Runeson, Björn Regnell, Claes Schrewelius

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

5 Citeringar (SciVal)
305 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Survey on the Perception of Innovation in a Large Product-focused Software Organization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi