A Swedish national adoption study of criminality

K. S. Kendler, Sara Larsson Lönn, N. A. Morris, Jan Sundquist, N. Langstrom, Kristina Sundquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Swedish national adoption study of criminality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap