A Symmetrization-Desymmetrization Procedure for Uniformly Good Approximation of Expectations Involving Arbitrary Sums of Generalized U-Statistics

Michael J. Klass, Krzysztof Nowicki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1884-1907
TidskriftAnnals of Probability
Volym28
Utgåva4
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här