A syndrome of joint laxity and impaired tendon integrity in lumican- and fibromodulin-deficient mice

Karl J Jepsen, Feng Wu, Jason H Peragallo, Jennifer Paul, Luke Roberts, Yoichi Ezura, Åke Oldberg, David E Birk, Shukti Chakravarti

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”A syndrome of joint laxity and impaired tendon integrity in lumican- and fibromodulin-deficient mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.