A Tale of Cross-Dressers, Mothers, and Murderers: Gender and Power in Judges 4 and 5

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)49-62
TidskriftSvensk Exegetisk Årsbok (SEÅ)
Utgåva81
StatusPublished - 2016
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här