A Time and Place for Agency

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

80 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Om platser verkligen är av betydelse, vilket ekonomiska geografer anser, då måste de vara som mest betydelsefulla för de människor vars liv utspelar sig på dessa platser, och upplever världen, materiellt kan kulturellt, genom den. När en kris och efterföljande osäkerheter drabbar en plats så påverkar detta främst människorna som kallar denna platsen för sitt hem. Ibland till den grad att en del av dem faktiskt är villiga att göra anspråk på dess återhämtning och utveckling genom meningsfulla handlingar. En del av dessa aktörer och deras handlingar har hjälpt platser överkomma svåra utvecklingsutmaningar, medan andra platser fortsätter anfäktas av en utdragen ekonomisk nedgång trots lokala aktörers engagemang. Detta ligger till grunden för den primära frågeställningen i denna avhandling: i samband med ekonomiska kriser, hur och varför varierar responsen hos lokala aktörer över tid och rum?

För att besvara denna frågan så försöker denna avhandling undersöka och förstå rollen som mänskliga aktörer spelar i transformeringen av platser som drabbas av lokala ekonomiska svårigheter. För att göra detta så utforskar och ansluter den sig till diskussionen om resiliens, ‘agency’ (meningsfulla politiska och ekonomiska åtgärder för att transformera lokala platser), och platsledarskap för att hitta de pusselbitar som saknas i förklaringen till hur och varför aktörer agerar och engagerar sig i att transformera platser. Den genomför en empirisk komparativ studie av nedläggningen av två stora forskningsfaciliteter i Lund och Södertälje, samt 56 fall av platsledarskap från metadata genom att applicera den nya metoden QCA. Denna avhandling har upptäckt att lokala aktörers respons varierar till följd av att olika aktörer agerar utifrån olika kontexter som påverkar deras reflexivitet, beslutsfattande och aktionsstrategier. Dessa kontexter har också betydelse för utformningen av begränsningar och tillgängliga möjligheter att kollektivisera med andra aktörer för att genomföra politiska och ekonomiska åtgärder.

Vidare, i de tre artiklarna, finner denna avhandling att aktörer kan ha avgörande inflytande på processer och transformationer av platser som är av betydelse för dem. De kan åta sig roller och positioner som bidrar till lokala ekonomiska riktlinjer för utveckling som reflekterar deras egna aspirationer samt aspirationerna av platsen de lever i. Dessa roller ger aktörer tillgång till resurser för att mobilisera sig, och kraften att starta kollektiva aktioner för att aktualisera politiska initiativ i respons till ekonomiska motsättningar såsom fabriksnedläggningar. För att hantera intertemporala förändringar i deras resursåtkomst, engagerar de sig i aktiviteter som eftersträvar institutionella förändringar. En del av dessa åtgärdet är framgångsrika medan andra lyckas sämre. Aktörer behöver navigera den kontext som de finner sig själva i, eftersom aktioner möjliggörs eller begränsas av de strukturer de interagerar med. Det är detta som gör engagemangsprocessen betingad och är varför lokala aktörers respons till ekonomiska kriser varierar så mycket.

Denna avhandlingen har bidragit till förståelsen av aktörers roll i transformeringen av lokala ekonomier och kontexten som begränsar och möjliggör deras aktioner. Detta görs genom att skärskåda hur aktörer agerar när de ställs inför specifika ekonomiska motsättningar, samt deras engagemang inom platsbaserade riktlinjer för processer. Vidare avhandlas ytterligare konceptualisering av institutioner från ett ‘agency’ perspektiv genom att granska institutioner på micronivå som direkt länkar samman aktörer med strukturer. Dessa länkar möjliggör en förklaring av de generativa processer som beskriver hur institutioner på mikronivå påverkar och möjliggör aktörers beslut kring riktlinjer och resursmobilisering, och hur aktörer manövrerar dessa institutioner vid samarbeten med andra aktörer.
Originalspråkengelska
Tilldelande institution
  • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Handledare
  • Rekers, Josephine, handledare
Tilldelningsdatum2022 jan. 21
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-104-7
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-103-0
StatusPublished - 2021 nov. 30

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-01-21
Time: 10:00
Place: Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund samt online via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64933811641?pwd=WFY5dGV5WWc4SDAxL0hXS3pvbzZ5QT09
External reviewer(s)
Name: Hermelin, Brita
Title: Professor
Affiliation: Linköpings universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A Time and Place for Agency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här