Review Topography of Sound Art

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Review Topography of Sound Art”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Ingenjörs- och materialvetenskap