A transient peak of infections during onset of rheumatoid arthritis: a 10-year prospective cohort study.

Marina I Arleevskaya, Aida Gabdoulkhakova, Yulia V Filina, Regina Miftakhova, Anders Bredberg, Anatoly P Tsybulkin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
42 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The role of infection in rheumatoid arthritis (RA) has not been determined. We aimed to document the infectious burden and some aspects of antibacterial immunity in a large and prospective cohort study of RA patients in the early and late stages of the disease and in their relatives predisposed to RA.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e005254
TidskriftBMJ Open
Volym4
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A transient peak of infections during onset of rheumatoid arthritis: a 10-year prospective cohort study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här