A Transient Response Study of the Ammoxidation of Propene and Propane on an Sb-V-Oxide Catalyst

Roland Nilsson, Arne Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Transient Response Study of the Ammoxidation of Propene and Propane on an Sb-V-Oxide Catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar