A Tri-band, small size radio frequency identification tag antenna with u-shaped slots

Hanieh Aliakbariabar, A.R. Mallahzadeh, S. M. Alinezhad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Tri-band, small size radio frequency identification tag antenna with u-shaped slots”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar