A TX VCO for WCDMA/EDGE in 90 nm RF CMOS

Pietro Andreani, Kirill Kozmin, Per Sandrup, Magnus Nilsson, Thomas Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

63 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A TX VCO for WCDMA/EDGE in 90 nm RF CMOS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap