A unifying model for timing of walking onset in humans and other mammals.

Martin Garwicz, Maria Christensson, Elia Psouni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A unifying model for timing of walking onset in humans and other mammals.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap