A virtual speaker in noisy classroom conditions: supporting or disrupting children’s listening comprehension?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A virtual speaker in noisy classroom conditions: supporting or disrupting children’s listening comprehension?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology