A1M Ameliorates Preeclampsia-Like Symptoms in Placenta and Kidney Induced by Cell-Free Fetal Hemoglobin in Rabbit.

Åsa Nääv, Lena Erlandsson, Josefin Axelsson, Irene Larsson, Martin Johansson, Lena Wester Rosenlöf, Matthias Mörgelin, Vera Casslén, Magnus Gram, Bo Åkerström, Stefan Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)
412 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat